Privacy beleid

Privacy beleid

Dit is de website van de onderneming Bister
Ons adres is Rue du Parc Industriel 10 B – 5590 Achêne
Ons BTW nummer is BE-432.180.827

Elke keer dat u zich op onze website begeeft, wordt enkel uw ‘domeinnaam’ automatisch herkend door onze webserver, maar (in de mate van het mogelijke) niet uw e-mailadres.

Bij uw bezoek aan onze website bewaren wij volgende gegevens:

Deze inlichtingen dienen tot de verbetering van de inhoud van onze website.
De inlichtingen worden uitsluitend voor intern gebruik verzameld en worden niet aan andere organisaties, met commerciële doeleinden, doorgegeven.

 • uw ‘domeinnaam’ maar niet uw e-mailadres

 • uw e-mailadres wanneer u ons boodschappen / vragen toestuurt via de website

 • alle inlichtingen over de pagina’s van de andere websites die u bezocht, alvorens tot onze site toe te treden

 • alle inlichtingen betreffende de pagina’s die u op onze site raadpleegde

 • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en / of inschrijvingen op websites)

Op deze site maken wij gebruik van cookies (een cooky is een mini-dossier dat door een internet server gestuurd wordt en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Het bewaart de gegevens over de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) om de inhoud van onze website te verbeteren.

Wij hebben geen partnership of bijzondere relaties met reclame agentschappen op het internet.

Wanneer wij bepaalde soorten van gevoelige informatie ontvangen of doorsturen zoals bijvoorbeeld financiële inlichtingen of gegevens over de gezondheid, gebruiken wij een beveiligde server en wordt u a.h.v. een pop-up verwittigd.
We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen in geval van verlies, onwettige onthulling of wijziging van de op onze website verzamelde gegevens.

Hoe kan u ons bedrijf contacteren over het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ?

Indien u wenst te reageren op één van de bovenvermelde praktijken, kunt u contact opnemen

 • per e-mail: bister@bister.com
 • per telefoon: +32 (0)81/30.03.06
 • per fax: +32 (0)81/30.54.62
 • per mail: Rue du Parc Industriel 10 B – 5590 Achêne
 • Ons contacteren per e-mail

Indien u in de toekomst geen e-mail van ons wenst te ontvangen, contacteert u ons dan op bovenvermeld adres.
Wij kunnen de e-mail adressen van onze klanten doorgeven aan organisaties die u mogelijks interesseren. Indien u wenst dat uw e-mail adres niet doorgegeven wordt, dan kunt u ons contacteren op bovengenoemd adres.

Ons contacteren per mail

 

Indien u ons uw adres via de website doorgeeft, dan sturen wij u enkel de gevraagde informatie naar het vermelde adres.

Ons telefonisch contacteren

 

Indien u uw telefoonnummer op onze website achterlaat, dan wordt u enkel telefonisch gecontacteerd i.v.m. uw on-line bestellingen.

Wenst u geen mailings, telefoon oproepen of e-mails meer te ontvangen van bedrijven, gelieve de Robinsondienst van het Belgisch Direct Marketing Verbond te willen contacteren:

 • per telefoon op het gratis nummer: 0808-91 887
 • per mail: BDMV, Robinson Lijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.
 • online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf zou de gebruikersgegevens kunnen verwerken in nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons beleid inzake het respect van de persoonlijke levenssfeer. In dit geval wordt u eerst geïnformeerd over de wijzigingen in ons reglement inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en krijgt u de mogelijkheid deze nieuwe toepassingen te weigeren.

De bezoekers krijgen ook de mogelijkheid hun persoonlijke gegevens te wijzigen door ons te contacteren op eerder vernoemd adres.

Vindt u dat onze website dit privacy-beleid, zoals het hier beschreven staat, niet respecteert? Schrijft ons dan naar: Bister, Rue du Parc Industriel 10 B – 5590 Achêne.